Goruchwyliwr Swyddfa Docynnau/Box Office Supervisor – Sherman Theatre, Cardiff

  • Location - Cardiff, United Kingdom
  • Job type - Part Time
  • Salary - £17,238 pro rata
  • Applications closed
Sherman Theatre Published 3 years ago

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolyn dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau. Bydd y Goruchwyliwr Swyddfa Docynnau yn cefnogi’r Rheolwr Gwerthu a Mewnwelediad drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb a chyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, gan gynnwys darparu’r safonau gwasanaeth cwsmeriaid uchaf, gwneud y gorau o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo gyda gweithgarwch marchnata, a sicrhau bod Derbynfa Theatr y Sherman yn gweithio ar ei gorau. Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, dydd Iau 31 Hydref 2019

Cyfweliadau: Dydd Iau 07 Tachwedd 2019

I wybod mwy am y cyfle cyffrous yma ac i ymgeisio. 

 

Sherman Theatre is looking for a dynamic, customer-focused individual to fill a new permanent position within the Box Office team. The Box Office Supervisor (31 Hours/Week) will support the Sales and Insight Manager by deputising in their absence whilst carrying out core Box Office duties including providing the highest standards of customer service, maximising sales opportunities, assisting with marketing activities, and optimising the function of Sherman Theatre’s Reception. This is a designated Welsh language post.

Closing date: 12noon, Thursday 31st October 2019

Interviews: Thursday 7th November 2019

To know more about this exciting opportunity and to apply.

 

Apply for this position

Apply directly using the link below

Apply now

Advertise your job for free on TheTicketingBusiness News

Reach thousands of visitors and potential candidates every day.

Submit a job